Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Jak postąpić ? Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej
 
Co zrobić, żeby uzyskać pomoc?
Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej
Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej
 
Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.

Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów :
  1. Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego

  2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.

  3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.

  4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.

  5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.

  6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

  7. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy

Wytworzył: Mirosław Jaworski (2007-05-25)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-05-25)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba wyświetleń: 854 
Biuletyn Informacji Publicznej