BIP
   
Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Dokumenty Świadczenia rodzinne
 
Pomoc Społeczna
Świadczenia rodzinne
Dodatki Mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne
 
OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013
  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (pobierz PDF)
  • W niosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego   (pobierz PDF)
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (pobierz PDF)
  • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  (pobierz PDF)
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  (pobierz PDF)
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  (pobierz PDF)
Wytworzył: Mirosław Jaworski (2007-05-31)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2007-05-31)
Ostatnia zmiana: 2007-07-11
Liczba wyświetleń: 1274 
Biuletyn Informacji Publicznej