BIP
   
Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Aktualności Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
ARCHIWUM
Redakcja BIP
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zamieszcza sprawozdania finansowe za 2018 rok tj.:
1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;
2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;
4) Informacja dodatkowej wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowej.
Wytworzył: Mirosław Jaworski (2019-05-10)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2019-05-10)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba wyświetleń: 48 
Biuletyn Informacji Publicznej