Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Aktualności Projekt systemowy 2014
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Sprawozdania finansowe
ARCHIWUM
Redakcja BIP
Projekt systemowy 2014

25 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA USŁUGI: KURS OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH I DZIECI, KURS KONSERWATOR POWIERZCHNI PŁASKICH ORAZ KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE MIELEC” W 2014 ROKU.


25 czerwca 2014 r.


03 czerwca 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: ,,Kurs opiekunki osób starszych i dzieci", „Konserwator powierzchni płaskich", ,,Magazynier z obsługą wózka widłowego" w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego


03 czerwca 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: "Szkoła dla rodziców", „Racjonalna terapia zachowań”, „Indywidualne doradztwo zawodowe", "Podnoszenie efektywności pracy czyli zarządzanie czasem i energią" w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


08 maja 2014 r.


08 maja 2014 r.


14 kwietnia 2014 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny realizującego zadania w ramach projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


 

14 kwietnia 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Mielec” realizowanego w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
informuje, że
w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku
realizuje projekt systemowy
pn. „ Czas na aktywność w Gminie Mielec
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Jeżeli jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo o niskich kwalifikacjach lub ich braku, rolnikiem, zamieszkujesz na terenie wiejskiej Gminy Mielec zgłoś swój udział w projekcie.

Korzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia:
    doradztwo zawodowe,
    konserwator powierzchni płaskich,
    opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,
    podnoszenie efektywności pracy, czyli zarządzanie czasem i energią,
    magazynier z obsługą wózka widłowego.


Po ukończeniu kursów planujemy możliwość odbycia płatnych staży.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. nr 1
lub pod numerem telefonu (17) 7175251

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Wytworzył: Mirosław Jaworski (2014-06-25)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2014-03-13)
Ostatnia zmiana: 2014-06-25
Liczba wyświetleń: 2004 
Biuletyn Informacji Publicznej