Mapa serwisu             Rejestr zmian              Statystyki wizyt
strona domowa Aktualności ARCHIWUM
 
Projekt systemowy 2014
Informacje
Zmiany przepisów
Konkursy
Sprawozdania finansowe
ARCHIWUM
Redakcja BIP
ARCHIWUM


15 marca 2011 r.

Czas na aktywność w Gminie Mielec


Trwa rekrutacja do IV Edycji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Mielec". Dostępny jest szereg kursów i szkoleń.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), kontynuuje realizację projektu systemowego rozpoczętego w 2008 r. „Czas na aktywność  w Gminie Mielec" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupami docelowymi projektu systemowego są osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Mielec, bądź też nieaktywne zawodowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku. Są to osoby, które wyrażają chęć i potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia. Ponadto projekt adresowany jest do rolników.

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy i szkolenia:
    treningi interpersonalne,
    doradztwo zawodowe,
    kurs komputerowy,
    kurs obsługi kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących,
    kucharz-cukiernik,
    magazynier z obsługą wózka widłowego.Rekrutacja do udziału w projekcie trwa!!! Korzystanie z oferowanych form wsparcia w ramach projektu jest bezpłatne.

Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec,   tel. 17 717 52 50,  17 717 52 51.

- Zapraszamy do udziału w projekcie! – zachęca kierownik GOPS w Mielcu Zofia Błach.

 
08 lutego 2008
  
  
 

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.
Warunki, które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundacje są następujące:
1) Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS).
2) Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.
3) Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w całości – naliczanie i opłacani składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Rejestracja
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepełnosprawnego domownika.
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008 r. przez
Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
Na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź zgłoszeń osobistych.
Następnie, po zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał. Wniosek należy złożyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008 r., po terminowym opłaceniu składek w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r.)
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów można uzyskać na stronach internetowych Funduszu (http://www.pfron.org.pl/ w zakładce SOD) bądź telefonicznie. Ponadto począwszy od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchamia specjalną infolinię 0801 233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.
Wytworzył: Mirosław Jaworski (2011-05-31)
Wprowadził: Mirosław Jaworski (2011-05-31)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba wyświetleń: 1783 
Biuletyn Informacji Publicznej